To get started

  1. Download and carefully read the Terms and Conditions
  2. Download the Application form and Indemnity form
  3. Fill in the Application form & indemnity form and email to info@tharimutual.com

Please note (Hlokomela)

  1. There is a 6 month waiting period for the immediate family members (u ba setho ka mora khoeli tse ts’eletseng (6))
  2. The Policy lapses after 2 consecutive monthly premiums are missed (u lahleheloa ke botho ha o ka qeta khoeli tse peli o sa lefe seabo)
  3. Ensure that the date of birth for all members matches what is on their passport/ IDs (entsa bonnete ba hore matsatsi a tlhaho a ts’oana hantle le a hlahang passporteng/ ID
  4. Death due to illegal activities is not covered. (Mafu a tlolong tsa molao ha a pataloe)